BattleGround 卡牌遊戲及桌遊專門店

BP01-012 哥倫比亞

Kuantiti

Ringkasan

+
顏 色 藍 種 類 艦船卡 費 用 3 戰 力 400 陣 營 白鷹 艦船類型 輕巡 罕 貴 N 勢 力 碧藍航線 支援類型 手牌·戰場 支援值 100 卡牌效果 ■此卡被後排的卡牌攻擊的戰鬥中,此卡戰力+200。

Anda mungkin juga berminat